RECYKLING I UTYLIZACJA -

ODBIÓR OPON SAMOCHODOWYCH

 • •   Zapewniamy odbiór własnym transportem

  (działamy na terenie całego kraju)

 • •   Dokonujemy załadunku
 • •   Wystawiamy dokument przekazania odpadu na skład

  ogumienia i utylizacji

 • •   Recykling i utylizacja oraz odzysk opon dla producentów
 • •   Sprzedaż opon

Firma REKOM MAZOWSZE w związku z ustawą o opłacie produktowej i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym opon, oraz w związku z ustawą o ochronie środowiska, pragnie Państwu zaoferować współpracę w postaci odbioru zużytych opon do pojazdów ciężarowych i osobowych.


 • •   Posiadamy wszelkie zezwolenia na zbiórkę odpadów.
 • •   Podpisujemy umowy z firmami.